Departamentul de Silvotehnică

Evenimente

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

Silvotehnică

Activitate

Se ocupă cu regenerarea naturală , mixtă şi artificială a arboretelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, aplicarea tratamentelor silviculturale, eco-tehnologii de exploatare a lemnului, pepiniere forestiere.

Obiective

 • elaborarea metodologiilor şi tehnologiilor silviculturale pentru regenarea naturală, mixtă sau artificială a arboretelor
 • metode de îngrijire şi conducere a arboretelor pentru realizarea gestionării durabile a pădurilor
 • tehnologii eco-protective de aplicare a tratamentelor silviculturale
 • corelarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu normele şi reglementările silvice
 • ameliorarea, refacerea sau substituirea arboretelor degradate
 • studii privind instalarea culturilor forestiere de protectie
 • studii de impact pentru toate activităţile care afectează fondul forestier

Resurse

Resurse Umane

În cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea 13 angajaţi permanenţi, dintre care: 10 sunt atestaţi ca cercetători ştiinţifici (dintre care 6 au titlul ştiinţific de Doctor)

Resurse Materiale

 • echipamente : staţii meteo portabile Davis, dendrometre şi clupe Haglof, pH-metre de teren, GPS Trimble, 1 aparat de măsurat creşteri LINTAB 5
 • suprafeţe experimentale de lungă durată amplasate în ocoalele silvice experimentale şi bazele experimentale ale ICAS

Proiecte relevante

 • calitatea lemnului arborilor de fag în raport cu vârsta, condiţiile staţionale şi intervenţiile silviculturale
 • stabilirea indicilor de recoltare pentru taierile de îngrijire ( curăţiri, rărituri) în concordanţă cu silvicultura lemnului de calitate în arboretele de fag
 • tehnologii integrate de reabilitare prin împădurire a terenurilor afectate de eroziune şi alunecări de teren din sudul Moldovei
 • întreţinerea suprafeţelor experimentale de lungă durată din fondul forestier
 • studiu privind realizarea sistemului naţional de culturi şi perdele forestiere de protecţie în zone cu risc de deşertificare
 • studiu privind dezvoltarea sistemelor agrosilvice  în România
 • cercetări privind indicii de reuşită a regenerărilor naturale, pe formaţii forestiere şi tratamente
 • cercetări privind regenerarea pădurilor supuse regimului special de conservare
 • cercetări privind tehnologii neconvenţionale de împădurire în incintele îndiguite din Lunca Dunării şi pe nisipul din sudul Olteniei
 • metode noi de regenerare a amestecurilor de fag cu cvernicee
 • tratamente silviculturale şi exploatarea ecoprotectivă a lemnului

Galerie Foto

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"