Bine ați venit pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură  „Marin Drăcea”

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

9 October 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 September 2023

Anunț privind valorificarea...

Anunț privind valorificarea...

22 September 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 September 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

12 September 2023

Concurs pentru ocuparea a u...

Concurs pentru ocuparea a u...

6 September 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 September 2023

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 September 2023

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

29 August 2023

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1708...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1708...

22 August 2023

ANUNT PUBLICITAR Nr. 2130/1...

ANUNT PUBLICITAR Nr. 2130/1...

22 August 2023

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNU...

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNU...

22 August 2023

CONCURS PENTRU OCUPAREA A D...

CONCURS PENTRU OCUPAREA A D...

28 July 2023

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

26 July 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 July 2023

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

4 July 2023

Anunț licitație închiriere ...

Anunț licitație închiriere ...

29 June 2023

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

20 June 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 June 2023

Anunț licitație mijloace fi...

Anunț licitație mijloace fi...

12 June 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 June 2023

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

7 June 2023

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

31 May 2023

ANUNT LA FINALIZAREA PROIEC...

ANUNT LA FINALIZAREA PROIEC...

26 May 2023

Concurs pentru ocuparea fun...

Concurs pentru ocuparea fun...

19 May 2023

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 May 2023

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

5 May 2023

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

28 April 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 April 2023

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

13 April 2023

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 68...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 68...

12 April 2023

Concurs pentru ocuparea fun...

Concurs pentru ocuparea fun...

11 April 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 February 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 February 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

20 January 2023

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

17 January 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 January 2023

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

28 December 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 December 2022

Anunț vânzare centrale termice

Anunț vânzare centrale termice

13 December 2022

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

4 November 2022

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

31 October 2022

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 October 2022

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

28 October 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 September 2022

Concurs se promovare intern...

Concurs se promovare intern...

30 September 2022

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

30 September 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 September 2022

Achiziţie servicii de pază ...

Achiziţie servicii de pază ...

1 September 2022

Concurs 2(două) posturi de ...

Concurs 2(două) posturi de ...

30 August 2022

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

29 August 2022

Primul anunț

Primul anunț

25 August 2022

Anunt privind achizitia de ...

Anunt privind achizitia de ...

4 August 2022

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

29 July 2022

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

28 July 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 July 2022

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

6 July 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 June 2022

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2022

Pepiniera Ștefănesti va fi ...

Pepiniera Ștefănesti va fi ...

18 April 2022

Anunt solicitare aviz mediu...

Anunt solicitare aviz mediu...


Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general al INCDS Marin Drăcea. Detalii aici.


Dezbaterea științifică privind fundamentarea statistică a volumului de lemn recoltat anual din pădurile României

București, 5.12.2019, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 

Consiliul Științific al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea  - punct de vedere 

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - punct de vedere

  

Concluziile desprinse, din punctul de vedere al INCDS “Marin Drăcea”, privind volumul de lemn recoltat anual din pădurile României, potrivit rezultatelor Ciclului II IFN sunt:

 

  • Eroarea de eșantionare a indicatorului volum de lemn recoltat la nivel național este de aproape 2,5 ori mai mare decât EE% (2%) utilizată la dimensionarea rețelei. EE% maximă de 2% TREBUIE îndeplinită de orice indicator rezultat din rețeaua IFN la nivel național;
  • Setul de date care stă la baza stabilirii volumului de lemn recoltat este insuficient și nu reflectă distribuția reală din teren a volumului de lemn recoltat din păduri, nici la nivel național și nici regional;
  • Aproximativ 80% din arborii considerați recoltați în rețeaua IFN sunt arbori relativ subțiri, cu diametre sub 30 cm, care generează la nivel național 30% din volumul de lemn recoltat stabilit prin IFN. Diferența de 20% (numai 1911 arbori/an cu diametre peste 30 cm) considerați recoltați în rețeaua IFN, generează, prin agregare la nivel național 70% din volumul recoltat, respectiv 27,5 milioane m3/an, o valoare inexplicabilă!
  • Membrii Comisiei de Avizare și Control Științific, în cadrul analizei preliminare a raportului final al Ciclului II IFN, au recomandat responsabilului IFN eliminarea indicatorilor cu eroare de eșantionare mai mare de 3% la nivel național, respectiv 10% la nivel de subdiviziuni ale nivelului național, acestea neavând relevanță din punct de vedere al asigurării statistice, fiind însoțite de erori foarte mari, care conduc la interpretări eronate.
  • Autorii raportului final, în partea de concluzii, precizează că informațiile prezentate a căror valoare a erorii de eșantionare reprezentativitate este mai mare de 3% trebuie interpretare și folosite cu prudență.
  • Avizarea și transmiterea în mod oficial a unor indicatori care nu sunt relevanți din punct de vedere statistic la nivel național (cu eroare de eșantionare mai mica/mare de 2%) poate conduce la interpretări eronate, ceea ce s-a și întâmplat.

DECI, REȚEAUA ACTUALĂ DE INVENTAR FORESTIER NAȚIONAL, NU POATE OFERI VALORI REPREZENTATIVE CARE SĂ REFLECTE REALITATEA PRIVIND INDICATORUL VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT ANUAL LA NIVEL NAȚIONAL SAU REGIONAL!!!!!!!


 

Ce își asumă INCDS „Marin Drăcea” în legătură cu volumul de lemn recoltat din păduri rezultat în ciclul II IFN

 

La dezbaterea științifică din data de 5 decembrie 2019, care a avut  la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” a fost acuzat de conducerea ministerului și de unii reprezentanți ai ONG-urilor de faptul că nu a inclus în raportul ciclului al II-lea IFN, transmis beneficiarului și informațiile referitoare la valoarea volumului de lemn recoltat anual din pădurile României. În rezultatele supuse avizării Comisiei de Avizare și Control Științific (CACS) – Specializarea Management Forestier a  INCDS „Marin Drăcea”, acest indicator era însoțit de o eroare de aproape 2,5 ori mai mare (e%=4,75%) decât eroarea maximă admisă (e%=2%) la nivel național, impusă și care a stat la baza  dimensionării rețelei eșantionului în care s-au efectuat măsurătorile și observațiile pentru determinarea acestuia. 

Cu ocazia  analizei în vederea avizării Raportului final al  ciclului II IFN - în luna octombrie a anului 2018 - Comisia de Avizare și Control Științific (CACS) – Specializarea Management Forestier a  INCDS „Marin Drăcea”, constatând că valorile volumului de lemn recoltat anual din păduri sunt însoțite de o eroare de eșantionare ce depășește cu mult valoarea maximă admisă , a considerat acest indicator că nu se încadrează din punct de vedere statistic în condițiile impuse la stabilirea mărimii eșantionului și nu a fost avizat. De remarcat că, la ședința de avizare au participat, având calitatea de invitați, directorul general al Direcției  Generale Păduri și directorul Direcției de Reglementări din cadrul Autorității Publice Centrale care răspunde de Silvicultură. 

Se impune a menționa faptul că, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiilor de Avizare a proiectelor de cercetare-dezvoltare desfășurate în cadrul INCDS ,,Marin Drăcea”, toate lucrările elaborate în Institut (cercetare sau dezvoltare) sunt supuse avizării comisiilor de specialitate ale Consiliului Științific și obțin în acest mod girul științific al calității elaboratelor. 

Raportul final al ciclului II IFN, transmis la beneficiar în forma avizată în institut (fără indicatorul volum de lemn recoltat), a fost analizat și avizat favorabil de către Comisia Tehnică de Avizare pentru Silvicultură (CTAS) din cadrul Ministerului de resort. Merită subliniat faptul că, ședința de avizare a fost condusă, în calitate de președintele, de directorul Direcției de Reglementări, iar avizul este semnat de directorul general al Direcției Generale Păduri. Deși cei doi știau de neavizarea anterior a informațiilor aferente volumului de lemn recoltat, nu au adus în discuție lipsa din raport a acestui indicator și nici nu au propus avizarea condiționată a raportului final de includerea, de către Institut, a informațiilor aferente volumului de lemn recoltat. 

Precizăm faptul că, timp de aproape un an, șeful Serviciului IFN, responsabil al raportului final IFN, nu a contestat hotărârea luată în CACS – Specializarea Management Forestier de a nu aviza acest indicator, iar autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de beneficiar, nu a solicitat niciodată, în mod oficial, transmiterea de către Institut a acestui indicator, indiferent de mărimea erorii de eșantionare asociată. Menționăm că, potrivit prevederilor contractuale dintre Ministerul de resort și INCDS „Marin Drăcea”, Institutului îi este interzis ieșirea în spațiul public cu informații rezultate din sistemul IFN fără acordul prealabil al beneficiarului, cu atât mai mult cu cât, acestea  nu surprind realitatea, din punct de vedere al valorilor estimate. 

În cadrul dezbaterii științifice care avut loc la sediul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor în  data de 5 Decembrie 2019, INCDS Marin Drăcea -  prin Comisia de Avizare și Control Științific și Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești ” - prin  Secția de Silvicultură – au prezentat analize, demonstrând științific faptul că indicatorul volumul de lemn recoltat din păduri rezultă din date insuficiente (1911 arbori groși cu diametrul mai mare de 30 cm, recoltați  în ciclul II față de ciclul I IFN,  generează prin agregare la nivel național, conform cu procedurile incluse în IFN, un volum de lemn recoltat de 27,5 mil. m3!!), iar eșantionul actual IFN este subdimensionat pentru stabilirea  indicatorului volumul de lemn recoltat din păduri. Totodată, s-a constatat existența unei baze de date primară cu frecvente informații invalide ale diametrelor și înălțimilor arborilor măsurați în teren în cele două cicluri. De asemenea, compararea, în spațiul public, a valorii volumului de lemn recoltat, estimată prin tehnici de eșantionare statistică la parametri ce depășesc cu mult valorile limită asumate în IFN, cu volumul de lemn recoltat calculat prin alte procedee dendrometrice și raportat la Institutul Național de Statistică este lipsită de profesionalism.

Analiza de detaliu și concluziile prezentate de raportorii celor două entități sunt  la dispoziția cititorilor în acest site. Imediat ce Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - în spațiul căruia s-au desfășurat dezbaterile – își va onora promisiunea de a ne pune la dispoziție înregistrarea video a dezbaterii, o vom face publică, oferind astfel posibilitatea unei informări corecte privind toate punctele de vedere exprimate cu această ocazie. 

Până atunci, la întrebarea legitimă dacă cercetătorii responsabili au respectat și aplicat rigoarea științifică în analiza și transmiterea către beneficiari a unor rezultate fundamentate științific și asigurate statistic și dacă unii angajați denigrează în mod voit acest institut pentru a ieși din anonimat sau a răspunde unor comenzi venite din afara acestuia, răspunsul nu poate fi decât  afirmativ.

Înregistrarea filmată a dezbaterii științifice din data de 5 decembrie 2019


Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"