Departamentul Genetică Forestieră

Din realizările

INCDS

Marin Drăcea

Evenimente

19 July 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

1 July 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

25 June 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

11 June 2021

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

27 May 2021

ANUNȚ privind vânzarea prin...

ANUNȚ privind vânzarea prin...

10 May 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 April 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 April 2021

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

ANUNȚ PUBLICITAR Nr. 4473/1...

29 March 2021

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 March 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 March 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 898/...

12 March 2021

Anunț de participare nr. 61...

Anunț de participare nr. 61...

22 February 2021

Concurs pentru ocupare post...

Concurs pentru ocupare post...

12 February 2021

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

5 February 2021

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 2285...

4 February 2021

Anunț de participare nr. 18...

Anunț de participare nr. 18...

21 December 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

16 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 December 2020

Concurs de promovare în gra...

Concurs de promovare în gra...

14 December 2020

Licitație două autoturisme ...

Licitație două autoturisme ...

4 December 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 November 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

23 November 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

30 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

29 October 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

19 October 2020

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

2 October 2020

Concurs pentru ocuaprea pos...

Concurs pentru ocuaprea pos...

29 September 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

24 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

22 September 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

31 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

21 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 August 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

10 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea une...

Concurs pentru ocuparea une...

4 August 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 August 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

20 July 2020

Anunt de participare nr. 23...

,,SERVICII DE PAZA LA SEDIU...

22 June 2020

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

9 March 2020

LANSARE PROIECT

LANSARE PROIECT “Implementa...

20 February 2020

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 February 2020

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

17 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

12 February 2020

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

10 December 2019

Anunț public privind decizi...

Anunț public privind decizi...

10 December 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 December 2019

Concurs de promovare intern...

Concurs de promovare intern...

19 November 2019

CONVOCATOR pentru alegerea ...

CONVOCATOR pentru alegerea ...

14 November 2019

Scoaterea din lista de lici...

Scoaterea din lista de lici...

12 November 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

31 October 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

29 October 2019

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

11 October 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2019

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

RAPORTUL PROCEDURII de atri...

26 September 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 September 2019

Anunț de participare

Servicii de organizare 2 ev...

20 September 2019

Concurs pentru ocuparea uni...

Concurs pentru ocuparea uni...

5 September 2019

Forest România

Forest România

30 August 2019

Amenajamentul fondului fore...

Amenajamentul fondului fore...

26 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

14 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

9 August 2019

Anunț de participare Nr. 15...

Achiziţie servicii de pază ...

9 August 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

5 August 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 July 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

8 July 2019

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

25 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

7 June 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

17 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 May 2019

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 April 2019

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 16...

25 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

22 April 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

22 April 2019

Concurs pentru promovarea i...

Concurs pentru promovarea i...

10 April 2019

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr. 1410...

2 April 2019

Concurs pentru ocuparea a d...

Concurs pentru ocuparea a d...

1 April 2019

Anunț de participare

Lucrări de asfaltare cu BA ...

27 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

25 February 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

22 February 2019

Anunț de participare

Servicii de catering, in fu...

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

25 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Genetică forestieră

Activitate

Se ocupă cu genetica şi ameliorarea arborilor forestieri prin metode convenţionale şi utilizarea biotehnologiilor.

Obiective

 • constituirea si gestionarea durabilă a surselor de materiale de bază pentru producerea de materiale forestiere de reproducere, ameliorate genetic
 • certificarea materialelor forestiere de reproducere destinate comerţului internaţionnal în conformitate cu regulile schemei OECD
 • constituirea, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice forestiere
 • testarea valorii genetice a surselor de materiale forestiere de reproducere în culturi comparative multistaţionale pentru desemnarea celor mai valoroase surse testate pe zone ecologice
 • ameliorarea arborilor pentru creşterea rezistenţei la factori biotici şi abiotici dăunători, precum şi pentru creşterea producţiei şi calităţii lemnului
 • selecţia de populaţii de arbori valoroşi din specii de răşinoase şi foioase pe bază de studii biosistemice şi a variabilităţii genetice stabilite în culturi comparative multistaţionale
 • multiplicarea in vitro a genotipurilor valoroase prin organogeneză şi prin embriogeneză somatică
 • studiul diversităţii şi variabilităţii genetice a arborilor forestieri pe bază de marcheri fenomici şi genetici( fenomici, biochimici şi moleculari- marcheri ADN)
 • condiţionarea, conservarea şi testarea calităţii seminţelor forestiere în conformitate cu cerinţele naţionale şi internaţionale în baza acreditării ISTA

Resurse

Resurse Umane 

În cadrul acestui departament îşi desfăşoară activitatea 27 de angajaţi dintre care: 16 cercetători- dintre care 9 au titlul ştiinţific de Doctor.                  

Resurse Materiale 

 • echipamente pentru cercetări de genetică moleculară, marcheri genetici şi culturi in vitro : agitator-incubator, aparat de produs gheaţa, aparat pentru distilat/ bidistilat apa, autoclav, baie de ultrasunete, balanţă analitică, balanţă tehnică, centrifugă cu răcire SIGMA, climatizor, combină frigorifică, congelator temperaturi joase -80 ºC, crioconservator ( butelie N2 lichid şi accesorii), electroforeză orizontală, electroforeze verticale 12 cm,24 cm, electroforeză verticală secvenţiere 50 cm, etuvă cu ventilare Memmert, generator CONSORT, generator PolyLabo 500V, incinta climatizată cu iluminare programată, incintă climatizată neluminată, incubator-agitator, lampă bactericidă UV, microcentrifugă Eppendorf, moară măcinat probe biologice, multipipetă Eppendorf, nişă manipulări  substanţe chimice, pipetă automata reglabilă, sistem analiză imagine, sistem prelucrare imagine Docu-Print, sistem de vizualizare imagini geluri, stereomicroscop binocular, termocycler PCR, vizualizor UV pentru electroforeze , vortex, pH-metru , cuptor electric de calcinare, Spekol 10, sistem de documentare şi interpretare geluri, sisteme informatice de prelucrare a datelor.
 • echipamente pentru ameliorarea arborilor: clupe electronice Hagloff, hipsometre Vertex III, aparat Rotfinder, palmtop, Trimble GPS, table PC, soft statistică SPSS, prăjini telescopice, bicicletă forestieră, trusă completă pentru căţărare în arbori
 • echipamente pentru analize de seminţe: balanţă Sartorius 0.0001g, balanţă electronică HF-300G, balanţe electronice Ohaus, termo-balanţă Ohaus MB45 200º C, etuvă Binder, germinator Jacobsen 5301 5º - 40º C, soil divider
 • suprafeţe experimentale de lungă durată ( peste 50 Ha situate în 22 de amplasamente): culturi comparative de provenienţe de răşinoase şi foioase , culturi de descendenţe materne şi biparentale, culturi de hibrizi interspecifici din soiurile Pinus şi Picea, câmpuri experimentale în pepinierele Sinaia, Nufărul şi în bazele experimentale proprii

Proiecte relevante

 • o reţea activă – model de ameliorare a arborilor pentru o silvicultură europeană competitivă, multifuncţională (2006-2010) „TREEBREEDEX
 • frasini pentru viitor: definirea populaţiilor europene de frasin în scopul conservării şi regenerării – FRAXIGEN
 • conservarea şi managementul durabil ale resurselor gentice forestiere ( intervalul 2005-2008) – COREGE – FOREST
 • studierea variabilităţii genetice a principalelor specii forestiere în vederea stabilirii surselor de seminţe testate şi armonizării cu reglementările UE ( interval 2006-2008) – TREE – VARGEN
 • evaluarea şi cartarea diversităţii genetice ale speciilor de stejari autohtoni în scopul gestionării durabile a ecosistemelor forestiere şi conservarea dinamică  a resurselo genetice ( intervalul 2007-2009) – OAKGIS
 • biotehnologii avansate de micromultiplicare, conservare şi selecţie somnaclonală a arborilor şi arbuştilor ornamentali pentru reabilitare peisagistică (interval 2006-2008) – ARBOOR
 • refacerea habitatelor forestiere din rezervaţia  biosferei Pietrosul Rodnei ( interval 2004 – 2007) – LIFE NATURA
 • studiul privind evaluarea genetică a plantajelor de raşinoase în vederea trecerii la generaţii avansate de ameliorare ( interval 2006 – 2008)
 • studiul pentru fundamentarea reglementărilor privind utilizarea şi transferul materialelor forestiere de reproducere  M3/2006 ( 2006)
 • studiul privind stabilirea şi delimitarea regiunilor de provenienţă în conformitate cu experienta şi cunoştinţele acumulate în domeniu şi corelarea acestora cu reglementările în vigoare M5/ 2004 – 2005 ( interval 2004-2005)

Galerie Foto

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"