Departamentul pentru Inventar Forestier Naţional

Evenimente

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

14 December 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 November 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

19 November 2018

ANUNT DE PARTICIPARE - Serv...

ANUNT DE PARTICIPARE - Serv...

9 November 2018

Anunt pentru ocuparea de po...

Anunt pentru ocuparea de po...

7 November 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 September 2018

International Scientific Co...

International Scientific Co...

14 September 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

11 September 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 August 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 August 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

18 August 2018

FOREST SCIENCE FOR A SUSTAI...

FOREST SCIENCE FOR A SUSTAI...

27 July 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

25 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 July 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 June 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

21 June 2018

Concurs pentru promovare in...

Concurs pentru promovare în...

18 June 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

30 May 2018

Master Student position

Master Student position

24 May 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 May 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 March 2018

Postdoctoral Research Fello...

Postdoctoral Research Fello...

13 March 2018

Achiziție Pachet set echipa...

Achiziție Pachet set echipa...

2 March 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

19 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

19 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 February 2018

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

7 February 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 January 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

14 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Workshop „Promovarea transf...

Workshop „Promovarea transf...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

8 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 November 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

25 October 2017

Salonul Cercetării Româneșt...

Salonul Cercetării Româneșt...

23 October 2017

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

23 October 2017

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

21 July 2017

Anunț public nr. 2, solicit...

Anunț public nr. 2, solicit...

18 July 2017

Anunț public solicitare Avi...

Anunț public solicitare Avi...

15 July 2017

Two PhD Positions on forest...

Two PhD Positions on forest...

3 July 2017

Proiectul “Creșterea compet...

Proiectul “Creșterea compet...

29 June 2017

Concursuri pentru promovare...

Concursuri pentru promovare...

27 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

19 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Inventar Forestier Naţional

Activitate

Inventarul forestier naţional (IFN) este principalul instrument de evaluare a resurselor forestiere prin inventarierea statistică a vegetaţiei forestiere de pe întreg teritoriul ţării. El trebuie să satisfacă nevoia de informaţii tot mai numeroase despre păduri a factorilor de decizie din silvicultură, pe baza cărora aceştia să elaboreze politica forestieră naţională, să exprime şi să transpună această politică prin legislaţie şi programe forestiere adecvate, să elaboreze prognoze, programe şi strategii de dezvoltare a sectorului forestier şi să fundamenteze deciziile şi măsurile de gestionare durabilă a pădurilor.

Principala sarcină a IFN constă în desfăşurarea la nivel naţional a activităţilor de colectare, stocare, gestionare, prelucrare şi analiză a datelor şi informaţiilor privind resursele forestiere şi de a publica rezultatele analizelor respective. De asemenea, întocmeşte studii şi prognoze privind evoluţia resurselor forestiere şi dezvoltarea sectorului forestier care să fie utilizate, cu precădere, în procesele de elaborare a politicii forestiere şi de cooperare intersectorială.

IFN este proiectat ca un inventar forestier continuu, bazat pe metoda de eşantionare sistematică, combinată şi multistagială şi se realizează cu o periodicitate de 5 ani. Finanţarea activităţii IFN este asigurată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

IFN este principalul furnizor de date pentru  raportarea indicatorilor de gestionare durabilă a pădurilor, conform angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul Conferinţei Ministeriale pentru protecţia pădurilor în Europa. El furnizează, de asemenea, date indispensabile  raportărilor pentru evaluarea resurselor forestiere, realizată periodic de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbarea climei/Protocolul de la Kyoto şi pentru Convenţia  privind diversitatea biologică.

Activitatea Serviciul IFN din cadrul ICAS este deosebit de complexă, de la culegerea unui număr impresionant de date de teren (despre arbori, arborete, staţiuni forestiere, biodiversitate etc.) la analize GIS şi fotogrammetrie digitală, analize de laborator şi prelucrarea statistică a unui volum imens de date.

Serviciul IFN este organizat pe 3 birouri:

 • I - Biroul metode şi modele de inventariere;
 • II - Biroul fotogrammetrie digitală, fotointerpretare şi GIS;
 • III - Biroul logistică şi baze de date.

Biroul metode şi modele IFN

Are ca sarcină principală perfecţionarea proiectului IFN şi este responsabil pentru culegerea datelor de teren şi asigurarea calităţii acestora.

 • elaborarea  şi  dezvoltarea  modelelor  şi  algoritmilor  de  lucru  IFN, utilizând  concepte statistico-matematice
 • elaborarea instrucţiunilor de teren, stabilirea parametrilor de măsurat, elaborarea metodelor de evaluare şi control
 • colectarea datelor de teren, organizarea şi realizarea instructajelor pentru echipele de teren
 • procesarea, analiza şi diseminarea rezultatelor obţinute
 • stabilirea metodelor de măsurare a parametrilor pentru aspecte noi (biodiversitate, stocarea carbonului etc.)
 • armonizarea IFN cu inventarele forestiere realizate în ţările Uniunii Europene 

Biroul fotogrametrie digitală, fotointerpretare şi GIS 

Are ca obiect de activitate, în principal, interpretarea surselor cartografice şi crearea bazelor de date GIS utilizate în IFN. 

 • elaborarea  şi  dezvoltarea  metodelor de fotointerpretare pe fotogramele aeriene şi pe ortofotoplanuri, pentru furnizarea a cât mai multe date despre vegetaţia forestieră din România
 • furnizarea datelor iniţiale despre sondajele şi suprafeţele de probă IFN
 • furnizarea datelor despre utilizarea terenurilor şi schimbarea utilizării terenurilor din ţara noastră
 • realizarea bazei de date GIS pentru IFN

Biroul logistică şi baze de date

Are sarcini deosebit de importante pentru desfăşurarea normală a activităţii Serviciului IFN. Realizarea inventarului forestier la nivelul întregii ţări reprezintă o provocare în ceea ce priveşte asigurarea logisticii, planificării şi desfăşurării corespunzătoare a lucrărilor IFN.

Domeniile prioritare de lucru sunt:

 • procurarea de instrumente de măsură şi echipamente de lucru, a hardware şi software corespunzătoare
 • elaborarea de software specializat pentru introducerea datelor de teren, inclusiv pentru verificarea acestora (verosimilitate, dacă sunt complete etc.)
 • pregătirea şi actualizarea tuturor fişelor de măsurători (digitale şi analogice) necesare, asigurarea instrumentelor şi a altor facilităţi pentru munca de teren,  hardware şi software specifice
 • transferul, verificarea, stocarea şi realizarea copiilor de siguranţă ale datelor de teren
 • participarea la prelucarea şi interpretarea statistică a datelor şi informaţiilor IFN

Resurse

Resurse Umane

În cadrul Serviciului IFN îşi desfăşoară activitatea 64 de angajaţi, atât în centrala ICAS cât şi în sediile a 12 subunităţi ICAS din teritoriu. 45 au studii superioare şi 16 au studii medii.

Resurse Materiale

Personalul IFN dispune de instrumente şi echipamente de lucru moderne, de ultimă generaţie, necesare atât culegerii datelor de teren, cât şi stocării şi prelucrării acestora.

Astfel, echipele de teren sunt dotate cu GPS, Vertex III, Tablet PC, burghie Pressler, clupe, maşini de teren etc.

Datele culese sunt stocate folosind un sistem de gestiune a bazelor de date Oracle, iar la prelucrarea lor se foloseşte un sistem de analiză statistică specializat (SAS).

Mai multe detalii găsiţi pe website-ul Inventarul Forestier Naţional.

 

Galerie Foto

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"