Evenimente

10 March 2015

Tehnologii GIS actuale apli...

Workshop şi masă rotundă

Bun venit

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Silvicultură 

"Marin Drăcea" - ICAS Bucureşti  (ICAS)

este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, specializată în cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare de investiţii, acordarea de consultanţă tehnică de specialitate, precum şi pentru implementarea de tehnologii noi în vederea gestionării durabile a pădurilor.      

Căutare

Broşura ICAS