Evenimente

15 January 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

14 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Workshop „Promovarea transf...

Workshop „Promovarea transf...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

8 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 November 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

25 October 2017

Salonul Cercetării Româneșt...

Salonul Cercetării Româneșt...

23 October 2017

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

23 October 2017

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

21 July 2017

Anunț public nr. 2, solicit...

Anunț public nr. 2, solicit...

18 July 2017

Anunț public solicitare Avi...

Anunț public solicitare Avi...

15 July 2017

Two PhD Positions on forest...

Two PhD Positions on forest...

29 June 2017

Concursuri pentru promovare...

Concursuri pentru promovare...

27 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

19 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 May 2017

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 March 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

ANUNT PUBLICITAR - inițierea procedurii de achiziție a ,,Servicii de pază”- La sediul I.N.C.D.S.-Brașov

ANUNT PUBLICITAR

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN SILVICULTURA - “MARIN DRACEA” (INCDS)- S.C.D.EP. Brasov, cu sediul social în mun. Brasov, str.Closca , nr.13, jud. Brașov, tel: (026)841.99.36, fax: (026)841.53.38, CIF: RO34638446, J23/1947/2015, anunta initierea procedurii de achizitie a ,,Servicii de paza”- La sediul I.N.C.D.S.-Brasov.

 

Legislatia aplicabila: achizitia se va realiza prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu art. 101 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016.

 

Obiectul achizitiei:   Autoritatea contractanta urmăreste incheierea unui contract care are ca obiect paza si protectia persoanelor, a bunurilor si valorilor proprii la sediul I.N.C.D.S.-Brasov, în conformitate cu Art.2 din Legea 333/2003, republicata 2014.

Aceste activitati vor fi desfasurate externalizat, prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei impotriva oricaror actiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea. 

 

Cod CPV: 79713000-5.- ,,Servicii de paza”-La sediul I.N.C.D.S.-Brașov

Sursa de finantare: prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica: fonduri proprii;

 

Criteriu de atribuire: „cel mai mic pret” pentru ofertele declarate admisibile;

 

Valoarea estimata a achizitiei: 56.500,00 lei, fară TVA;

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor;

 

Data lansării procedurii: 18.05.2017, ora 15:00;

 

Data limita de depunere a ofertelor: 29.05.2017, ora 15:00;

 

Oferta se va depune la Registratura – Secretariarul autoritatii contractante: I.N.C.D.S. ,,MARIN DRACEA” S.C.D.E.P.- BRASOV, str. Closca nr. 13, Jud. Brasov, in plic sigilat, inscriptionat cu denumirea procedurii de achizitie, numele si adresa ofertantului;

 

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca fiind neconforme.

Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

Nu se accepta oferte intarziate, acesta fiind returnate expeditorului nedeschise.

 

Solicitarile de clarificari vor fi formulate in scris si se vor transmite pe adresele de e-mail: incdsbvachizitii@gmail.com, pana cel târziu 24.05.2017, ora 15:00.

 

Formular

Fișă de date

Declarație art. 59

Draft contract

Caiet de sarciniCăutare

Broşura ICAS