Misiune | Obiectivele strategice ale ICAS | Obiectivele specifice cercetării-dezvoltării

Evenimente

15 January 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

14 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Workshop „Promovarea transf...

Workshop „Promovarea transf...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

8 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 November 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

25 October 2017

Salonul Cercetării Româneșt...

Salonul Cercetării Româneșt...

23 October 2017

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

23 October 2017

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

21 July 2017

Anunț public nr. 2, solicit...

Anunț public nr. 2, solicit...

18 July 2017

Anunț public solicitare Avi...

Anunț public solicitare Avi...

15 July 2017

Two PhD Positions on forest...

Two PhD Positions on forest...

29 June 2017

Concursuri pentru promovare...

Concursuri pentru promovare...

27 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

19 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

18 May 2017

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

ANUNT PUBLICITAR - inițiere...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 March 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Misiune

Misiunea ICAS este de a fundamenta pe baze ştiinţifice gestionarea şi dezvoltarea sectorului forestier prin producerea şi diseminarea de informaţie ştiinţifică şi tehnică, acordarea de consultanţă de specialitate, crearea, transferul şi implementarea de tehnologii noi sau modernizate, dezvoltarea de produse inovative, care să contribuie la creşterea competitivităţii sectorului forestier şi la bunăstarea societăţii.

Obiectivele strategice ale ICAS

A. Crearea de cunoastere

Respectiv obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de vârf, competitive pe plan european, având ca scop cresterea contributiei  sistemului românesc de cercetare  dezvoltare din silvicultura la sporirea stocului european de cunoastere, cresterea vizibilitatii internationale si transferul rezultatelor în sistemul socio – economic  în general,  si în practica silvica,  în special.

Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea si mentinerea ICAS în retelele internationale si promovarea excelentei în cercetare – dezvoltare.

B. Cresterea competitivitatii silviculturii românesti

Prin cercetare – dezvoltare cu impact la nivelul administratiei silvice si agentilor economici din silvicultura si transferul cunostintelor în practica silvica. Acest obiectiv vizeaza obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice valoroase de tipul ,,rezolvare de probleme complexe” (problem solving), de interes local, regional si national sau formulate de agentii economici, produse si servicii cu aplicabilitate directa.

C. Cresterea calitatii sociale

Prin dezvoltarea de solutii, care sa genereze beneficii directe la nivelul societatilor locale, regionale si nationale. Aceste solutii sunt specifice problemelor legate de dezvoltarea rurala si protectia mediului (amenajarea teritoriului, valorificarea resurselor forestiere locale si regionale, agroturism, realizarea de culturi agrosilvice, perdele forestiere), precum si problemelor legate de coeziunea si dinamica sociala.

Pentru realizarea celor trei obiective strategice se vor avea în vedere urmatoarele obiective specifice cercetarii-dezvoltarii în domeniul forestier.

Obiectivele specifice cercetării-dezvoltării

Cresterea performantei

 • obtinerea unor rezultate stiintifice de excelenta, reflectate în cresterea numarului de articole în publicatii din fluxul de informatii international cu scor relativ de influenta ridicat;
 • integrarea si colaborarea în cadrul unor centre regionale de coordonare a unor organizatii internationale din domeniul forestier, ecologiei si protectiei mediului (EFI, LTER – Europe, LifeWatch, EUROFOGEN, genetica);
 • intensificarea participarii în consortii la realizarea unor proiecte multinationale cu finantare internationala.

Dezvoltarea resurselor

 • cresterea ponderii specialistilor de anumite specializari / domenii de competenta în concordanta cu problematica abordata în echipele de cercetare ale institutului si cu directiile cercetarii si practicii silvice la nivel national si international;
 • optimizarea numarului de specialisti în raport cu finantarea si directiile de cercetare, concomitent cu mentinerea mediei de vârsta sub 45 ani;
 • cresterea ponderii doctorilor si doctoranzilor pâna la peste 80% din totalitatea cercetatorilor;
 • cresterea atractivitatii carierei de cercetare – dezvoltare prin asigurarea accesului si posibilitatea dezvoltarii profesionale pentru cei performanti;
 • stimularea crearii de laboratoare performante cu utilizari multiple inter – institutionale si accesul specialistilor la infrastructuri de cercetare performante nationale si internationale.

Cresterea capacitatii institutionale

 • intensificarea activitatilor de cercetare – dezvoltare prin stimularea colaborarii si participarii la retele nationale si internationale care sa asigure obtinerea de rezultate valoroase;
 • profesionalizarea managementului cercetarii – dezvoltarii în silvicultura prin elaborarea de strategii de cercetare – dezvoltare în domenii prioritare, de reconsiderare a unor domenii abandonate (amenajarea padurilor, corectarea torentilor, statiuni forestiere) etc.

Utilizarea eficienta a patrimoniului experimental propriu

 • experimentarea, validarea si valorificarea (implementarea) rezultatelor cercetarii stiintifice silvice din punct de vedere al reprezentativitatii spatiale si al domeniilor specifice, prioritare silviculturii românesti, suprafetele experimentale de lunga durata constituind fundamentul stiintifico-aplicativ care sta la baza adoptarii si aplicarii tehnicii silvice; 
 • actualizarea si extinderea suprafetelor experimentale de lunga durata la nivel national si integrarea lor în baze de date informationale; 
 • intensificarea cooperarii personalului din cercetare cu cel din structurile administratiei silvice la executarea lucrarilor tehnice, specifice problematicii abordate în cadrul suprafetelor experimentale de durata;
 • constituirea unei retele speciale din suprafete experimentale de lunga durata, destinata organizarii unor schimburi de experienta, cu tematica tehnico-aplicativa pe probleme de tratamente, lucrari de îngrijire, protectia padurilor, împadurirea terenurilor degradate etc., în blocuri experimentale de lunga durata, cu specialisti din productie, cercetare si din învatamânt.

Extinderea cooperarii internationale prin:

 • participarea în programe si proiecte de cercetare;
 • cresterea nivelului de reprezentare a ICAS, prin expertii sai, în institutii si organisme reprezentative de cercetare;
 • dezvoltare la nivel european si international;
 • cresterea vizibilitatii internationale prin actiuni de promovare si publicitate privind infrastructura, competitivitatea, potentialul stiintific si resursa umana.

Căutare

Broşura ICAS