Misiune | Obiectivele strategice ale INCDS”Marin Drăcea” | Obiectivele specifice cercetării-dezvoltării

Evenimente

31 January 2019

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

14 December 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 November 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

19 November 2018

ANUNT DE PARTICIPARE - Serv...

ANUNT DE PARTICIPARE - Serv...

9 November 2018

Anunt pentru ocuparea de po...

Anunt pentru ocuparea de po...

7 November 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

2 November 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

2 October 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 September 2018

International Scientific Co...

International Scientific Co...

14 September 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea uno...

11 September 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

3 September 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

27 August 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

24 August 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

18 August 2018

FOREST SCIENCE FOR A SUSTAI...

FOREST SCIENCE FOR A SUSTAI...

27 July 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

25 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

18 July 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 July 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 June 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

21 June 2018

Concurs pentru promovare in...

Concurs pentru promovare în...

18 June 2018

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

ANUNT DE PARTICIPARE/PUBLIC...

30 May 2018

Master Student position

Master Student position

24 May 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 May 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 March 2018

Postdoctoral Research Fello...

Postdoctoral Research Fello...

13 March 2018

Achiziție Pachet set echipa...

Achiziție Pachet set echipa...

2 March 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

26 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

19 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

19 February 2018

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

16 February 2018

Concurs pentru ocuparea uno...

Concurs pentru ocuparea uno...

7 February 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea unu...

15 January 2018

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

14 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

11 December 2017

Workshop „Promovarea transf...

Workshop „Promovarea transf...

11 December 2017

Concurs pentru ocuparea pos...

Concurs pentru ocuparea pos...

8 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

6 December 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

3 November 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

27 October 2017

Caiet de sarcini la anuntul...

Caiet de sarcini la anuntul...

25 October 2017

Salonul Cercetării Româneșt...

Salonul Cercetării Româneșt...

23 October 2017

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

LUCRARI REFACERE-REPARARE(r...

23 October 2017

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

LUCRARI INLOCUIRE SI REPARA...

21 July 2017

Anunț public nr. 2, solicit...

Anunț public nr. 2, solicit...

18 July 2017

Anunț public solicitare Avi...

Anunț public solicitare Avi...

15 July 2017

Two PhD Positions on forest...

Two PhD Positions on forest...

3 July 2017

Proiectul “Creșterea compet...

Proiectul “Creșterea compet...

29 June 2017

Concursuri pentru promovare...

Concursuri pentru promovare...

27 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

19 June 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

21 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

13 April 2017

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

ANUNȚ PUBLICITAR - inițiere...

10 April 2017

Comunicat de presă - Proiec...

Comunicat de presă - Proiec...

10 April 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

4 April 2017

Anunț inițierea procedurii ...

Anunț inițierea procedurii ...

27 March 2017

Caiet sarcini pentru revizi...

Caiet sarcini pentru revizi...

17 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

9 March 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

27 January 2017

Concurs pentru ocuparea de ...

Concurs pentru ocuparea de ...

8 December 2016

Modificarea amenajamentului...

Modificarea amenajamentului...

5 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Lap...

2 December 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Cam...

24 November 2016

CRESTEREA COMPETITIVITATII ...

CRESFORLIFE, INCDS Marin Dr...

14 November 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

10 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

7 November 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ l...

4 November 2016

Concus pentru ocupare de po...

Concus pentru ocupare de po...

4 November 2016

Concus pentru ocuparea urmă...

Concus pentru ocuparea urmă...

4 November 2016

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ Ech...

28 October 2016

Anunt tragere la sorti part...

Anunt tragere la sorti part...

26 October 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

26 October 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

27 September 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

16 August 2016

Concurs pentru ocuparea urm...

Concurs pentru ocuparea urm...

29 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ L...

22 July 2016

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ S...

24 June 2016

Concurs pentru ocuparea alt...

Concurs pentru ocuparea alt...

23 June 2016

Concurs pentru ocuparea 3 p...

Concurs pentru ocuparea 3 p...

3 June 2016

Concurs pentru ocuparea unu...

Concurs pentru ocuparea unu...

31 May 2016

Informare salariu minim

Informare salariu minim

3 March 2016

Concurs pentru promovare în...

Concurs pentru promovare în...

11 February 2016

Anunț pentru ocuparea postu...

Anunț pentru ocuparea postu...

Misiune

Misiunea INCDS ”Marin Drăcea” este aceea de a asigura pe baze ştiinţifice creşterea capacităţii, calităţii şi competitivităţii cercetării – dezvoltării şi experimentării pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivităţii economice a acestuia şi a calităţii vieţii.

Obiective strategice

a) Creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier

Se realizează prin cercetare – dezvoltare și inovare realizându-se un impact al activităţilor economice din sectorul forestier printr-un un transfer mai bun de cunoaştere şi de expertiză între cercetare şi mediul economic. INCDS ”Marin Drăcea” îşi propune să crească relevanţa economică a cercetării prin dezvoltarea de noi tehnologii, produse şi servicii, impulsionând parteneriate între actorii economici şi cei din mediul de cercetare şi stimulând activităţile economice care se sprijină pe inovarea derivată din cercetare.

b) Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră

Se realizează prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan european, având ca scop creşterea contribuţiei sistemului românesc de cercetare – dezvoltare din silvicultură la sporirea stocului european de cunoaştere, creşterea vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor în sistemul socio – economic în general, şi în practica silvică, în special. Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea cercetătorilor şi a INCDS ”Marin Drăcea” în inițiativele, parteneriatele şi programele ştiinţifice internaţionale, atragerea cercetătorilor performanţi şi formarea cercetătorilor de vârf, susţinerea infrastructurilor de cercetare şi de creştere a gradului de utilizare şi a accesului la acestea precum şi formarea masei critice de cercetători în domeniile ştiinţifice cele mai promiţătoare.

c) Creşterea rolului științei silvice în societate

Se realizează prin orientarea activităţilor de cercetare – dezvoltare ale INCDS”Marin Drăcea”spre domeniile desemnate ca fiind prioritare prin Programul UE de cercetare –dezvoltare și inovare 2014-2020. Participarea şi implicarea directă se va realiza prin dezvoltarea de soluţii, care să genereze beneficii sociale directe la nivel local, regional, naţional şi european. Aceste soluţii sunt specifice problemelor legate de dezvoltarea rurală şi protecţia mediului (amenajarea teritoriului, valorificarea resurselor forestiere locale şi regionale, agroturism, realizarea de culturi agrosilvice, perdele forestiere), precum şi problemelor legate de coeziunea şi dinamica socială. Scopul principal al investiţiei în cercetare, dezvoltare şi inovare urmărește creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii cetăţenilor. Strategia îşi asumă acest obiectiv nu doar prin investiţiile amintite şi prin susţinerea activităţilor economice bazate pe CDI, ci şi promovând programe prin care cercetarea răspunde direct unor nevoi concrete ale sectorului public. Acestea urmăresc atât rezolvarea prin soluţii inovatoare a unor probleme publice specifice, cât şi asistenţă expertă în elaborarea politicilor publice.

Obiective specifice cercetării - dezvoltării în domeniul forestier

a) Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa unităților economice din sectorul forestier

Se realizează prin instrumente de antrenare în parteneriate şi comercializare (transferul) a rezultatelor crecetării - dezvoltării în silvicultură.

b) Susţinerea procesului de specializare inteligentă

Se realizează prin consolidarea unor domenii de competenţă cu potenţial de impact economic ridicat care, prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase critice de cercetători, pot asigura creșterea competitivității.

c) Concentrarea unei părţi importante a activităţilor de CDI în domenii cu relevanţă publică

Se realizează în scopul creşterii capacității sistemului de CDI din sectorul forestier de a răspunde nevoilor sectorului public şi a dezvolta abilitatea de a adopta rezultatele cercetării.

d) Susţinerea aspiraţiei către cercetarea la frontiera cunoaşterii

Se realizează printr-o mai bună integrare a cercetării silvice româneşti în spaţiul european şi internaţional de proiecte şi iniţiative de cercetare, dezvoltare şi inovare.

Căutare

Broşura INCDS "Marin Drăcea"